Kaple č. 4, Brněnská

Jedná se o pravděpodobné místo. Teprve Stabilní katastr (1842) ukazuje velmi pravděpodobně místo kaple blíže k řece, přibližně prodloužením spojnice bývalé Rustonky a světelné křižovatky Sokolovská.

Květen 2019 :


 

Červenec 2016 :


 

Květen 2014 :


 

Červenec 2013 :

 

Poznámka :

V místech, kde dnes zůstal tovární komín s budovou, (zbouráno už obé k 05/2014) stával pražský strojírenský podnik (bývalá Rustonka) zabývající se vším okolo tramvajových kolejí, po rozsáhlé povodni v Praze v r.2002, se firma přestěhovala na místo bývalého vinořského cukrovaru a toto místo bylo asanováno, jeho stav, okolí a rozlehlost v okolí Vltavy – je tak velmi podobný co viděl poutník konce 17.stol.
Dnes (05/2019) – je opět tato oblast už zastavěna …