14. Jeníkovská kaple (Golčův Jeníkov, Madona loretánská z G.J.)

  • 14. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Panno Nejmoudřejší“
  • donátor kaple: K. Leopold, hrabě Carreto Millesimo
  • kaple leží v katastrálním území Vysočany.
  • souřadnice kaple: 50° 7′ 23″ N, 14° 31′ 8″ E.

kap_14_09_062013

Kaple č. 14 – v pravdě nejkrásnější kaple …

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží : zasvěcena Madoně loretánské z Golčova Jeníkova, dnes je tato Madona umístěna uvnitř kostela postaveného v letech 1827 – 29.

Zobrazení sv.Václava : zachycuje sv. Václava, jak posílá posly do Říma, aby zjistil jaké církevní slavnosti se v Římě konají na den sv. Kosmy a Damiána a archanděla Michaela.

 List_Tannerův spis_14 kaple_Jeníkovská_n_1680

Tannerův spis (14.kaple, Jeníkovská) 1.něm.vydání (1680)


 

Text mariánského cyklu

Panno nejmoudřejší a přemilosrdná matko Maria, která v svém Lauretánském chrámečku v Jeníkově nápodobná dobrodiní lidem před tvým obrazem nábožně se modlícím prokazováváš jako v svém někdejším nazaretském domu, poníženě prosím tebe skrze sladkou lásku, kterous svého nejmilejšího syna v jeho dětském věku svými panenskými prsy kojívala a líbávala. Připusť mně jako dobrotivá matka, když se k tobě budu utíkati v jakýchkoli důležitostech a úzkostech, zvláště pak v hodině smrti, a mlékem svého mateřského potěšení občerstvi a potěš mne jak nejlépe bude k spasení duše mé. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž uslyšev od svých legátů k Janovi Desátému papeži vyslaných jakáby slavnost byla v Římě na den svatých Kosmy a Damiána, a na den svatého Michala Archanděla s velikým počtem mší svatých držána, vzdychavě jsi sobě žádal také takovou v Čechách pobožnost zarazit, a předpověděl jsi, že mezi těma dvěma svátky také někdy tvůj svátek držeti se bude. Oroduj za nás, ať po své smrti k tobě i ke všem jiným svatým dostanem se do nebe a tam s vámi ať chválíme a ctíme Pána Boha věčně. Amen.

 

Informace k úvaze :

KN_kaple č_13 a 14_Kmapa + ortho

… bude doplněno („S pomocí Boží“)