36. Šternberská kaple (Zelená Hora, kopie Madona zelenohorská)

  • 36. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Pomocnice Křesťanů“
  • donátor kaple: hrabě Václav ze Šternberka
  • kaple leží v katastrálním území Dřevčice u Brandýsa nad Labem.
  • souřadnice kaple: 50° 10′ 3″ N, 14° 37′ 47″ E.

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  zasvěcena Madoně zelenohorské.

Zobrazení sv.Václava  : Zachycuje zázrak při převozu těla sv. Václava z Boleslavi do Prahy, spojený s propuštěním vězňů na Malé Straně.

List_Tannerův spis_36 kaple_Šternberská_n_1680

 Tannerův spis (36.kaple, Šternberská) 1.něm.vydání (1680)

 


Text mariánského cyklu kap_36_01

Pomocnice křesťanů vždycky k pomáhání tebe vzývajícím laskavě hotová Maria, jejíž obraz, kterýž Šternberský slove a nyní ve Vídni jest ve veliké vážnosti, od kacířského pána pod kotel v pivovaru do ohně vržený bez porušení, ale ne bez pokuty boží z ohně vyskočil. Skrze tvé slavné na nebe vzetí, kterým tě tvůj milý syn oslaviti ráčil, co nejponíženěji mohu, prosím tebe, rač při mně býti, když se budu bráti z tohoto světa a mně milostivě pomáhati proti zlým duchům, kteříž tehdáž nejvíce na mne dotíratibudou. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám : Zdrávas Maria.

 


Text svatováclavského cyklu

Svatý Vclave, jehož svaté tělo, kdyžse na poručení bratra tvého Boleslava beze cti z Boleslavě do Prahy vezlo, přes tři řeky s vozem i s lidmi, kteříž při něm byli, zázračně přeneseno jest. Pak na malostranském rynku zastavivši se s vozem, žádným způsobem odvezeno býti nemohlo, dokud všichni vězňové z blízkého vězení propuštěni nebyli; prosíme tebe, vyžádej nám to, aby naše duše šťastně vyšla z vězení tohoto světa a od svatých andělů do nebe přenesena byla.  Amen.