15. Kájovská kaple (Kájovská madona)

  • 15. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Panno Ctihodná“
  • donátor kaple: Bohumír Kapoun, arciděkan krumlovský
  • kaple leží v katastrálním území Kbely.
  • souřadnice kaple: 50° 7′ 29″ N, 14° 31′ 28″ E.

kap_15_10_062013

Kaple č. 15 – Kájovská … ubohost našich dnů …

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží : Kájovská madona je gotická plastika z konce 15.století z poutního kostela nanebevzetí Panny Marie.

Zobrazení sv.Václava : výjev zachycuje sv. Václava, jak nosí v zimě chudým dříví z lesa.

 List_Tannerův spis_15 kaple_Kájovská_n_1680

Tannerův spis (15.kaple, Kájovská) 1.něm.vydání (1680)


 

Text mariánského cyklu

kap_15_03

Panno ctihodná a ke všem dobrotivá Maria, kteráž v Kájově v svém od dávna zázračném obrazu od nábožných poutníků, zvláště skrze zlaté soboty ctěna býváš, a prokazováním rozličných dobrodiní jim se odměňováváš; prosím tebe skrze tvé přesladké potěšení, kteréž jsi cítívala v srdci, když jsi své přerozkošné děťátko na svém panenském klínu držívala. Měj také o mně nyní péči, jako o své, jakkoli až posavad nezdárné a neposlušné dítě, čehož nyní srdečně lituji a připovídám s tvou pomocí opravdově se polepšiti a tebe, jakožto svou nejmilejší matku vždycky napotom milovati a ctíti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, skrze tu velikou pokoru, s kterou jsi k chudým v zimě tajně nosíval dříví, a skrze tu pokornou trpělivost, s kterou jsi hajnému, stěžujícímu sobě, že mu kdos ukrádá dříví, poručil, aby koho nejprve dopadne, notně (však krom tváře) zbil. Po čemž sám dobrovolně na ránu jsi jemu přišel, a nebyv od něho v tmách poznán, těžce jsi ubyt byl. Prosíme tebe, vyžádej nám to, ať příkoří a křivdy nám od jiných činěné pro Boha trpělivě snášíme a skrze to pokuty povinně za své hříchy na světě odbejváme. Amen.

 

Informace k úvaze :

KN_kaple č_14 a 15_Kmapa + ortho

Bude doplněno („S pomocí Boží“)