38. Strašenská kaple (Strašín u Sušice)

  • 38. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Královno Patriarchů“
  • donátor kaple: hrabě Ferdinand z Harrachu
  • kaple leží v katastrálním území Dřevčice u Brandýsa nad Labem.
  • souřadnice kaple: 50° 10′ 19″ N, 14° 38′ 23″ E.

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  zasvěcena Madoně strašínské

Zobrazení sv.Václava  : výjev zachycuje uzdravení u hrobu sv. Václava a kajícího Boleslava, který rozdává almužny chudým

List_Tannerův spis_38 kaple_Strašenská_n_1680

Tannerův spis (38.kaple, Strašenská) 1.něm.vydání (1680)

 


Text mariánského cyklu

kap_38_08-jpg

Královno patriarchů, nejsvětější rodičko boží Maria, jejížto obraz v Strašenívíce než  ode dvou set let jak okolní, tak i přespolní lid s nemalým podle těla i duše užitkem nábožně ctí, při kterém také kněz Martin Strakonický, muž svatopověstný, duchem prorockým a zázraky (jak se od předků našich povídalo), se stkvoucí dlouho bydlil a svatosti nabyl. Skrze tu radost, kterou máš v nebi z toho, že když jsi vzata byla do nebe, nalezla jsi tam pro sebe připravenou větší slávu, nežli se mysliti může, tak  že plnost tvé slávy převyšuje všecku slávu všech svatých lidí i všech andělů božích. Prosím tebe, pomoz mi přijít do nebe a tam se z té slávy tvé radovati se na věky. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkam : Zdrávas Maria.

 


Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, o jehožto zázracích, když se rozešla pověst po křesťanských krajinách, putovali ze všech stran nemocní k tvému hrobu, z nichž čtyřicet sám Boleslav, tvůj bratr již kající s potěšením na jeden den uzdravených spatřil a je almužnou obdaroval; prosíme tebe, uzdrav také předně duše naše a potom i těla. Utěš smutné, zažeň vše zlé a potěš všecky nemocné, neduživé v celém tvém království Českém. Amen.