17. Krupecká kaple (Krupka u Teplic, socha piety)

  • 17. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Panno Pomocná“
  • donátor kaple: Kryštof, hrabě Vratislavský
  • kaple leží v katastrálním území Kbel.
  • souřadnice kaple: 50° 7′ 37″ N, 14° 32′ 11″ E.

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  socha piety z poutního kostela v Krupce z roku 1669, k níž se poutníci ubírají v kleče svatými schody

Zobrazení sv.Václava  :  v. Václav vyzývá kouřimského knížete Radslava Zlického k osobnímu souboji

List_Tannerův spis_17 kaple_Krupecká_n_1680

Tannerův spis (17.kaple, Krupecká) 1.něm.vydání (1680)

kap_17_06_28082014

… dnes uprostřed armádního areálu

Text mariánského cyklu

Panno mocná, ano ze všech nejmocnější Maria, jenž všecko což chceš od Boha vyprositi můžeš a krom jiných nesčíslných příležitostí také to jsi vyprosila, že skrze tvůj slavný obraz, kterýž pod Krupkou se ctí, všemohoucí Bůh převeliké zázraky činiti ráčí. Skrze tu bolest, kterou jsi měla, když pro Herodesovou ukrutnost s svým milým synáčkem do Egypta jsi utíkat musela, kdežto jsi celých sedm let v těžké chudobě a nouzi zůstávala, prosím tebe, rač mne ze všech mých těla i duše nebezpečenství nyní i vždycky vytrhnouti, aby duše má nezahynula věčně. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž proto, aby se nevylévala krev křesťanského lidu, sám jsi se potýkati chtěl s kouřimským knížetem, nespravedlivě do země tvé vpadajícím, jehož znamení svatého kříže s pomocí svatých andělů šťastně jsi přemohl a k víře křesťanské s jeho lidem přivedl; dej nám také šťastně zvítěziti nade všemi našimi nepřáteli, jak duchovními, tak tělesnými. Amen.

 

Poznámka :

Odpovídá-li číselné řazení, měla by tato kaple být v pořadí 17., umístěná na parkovišti Muzea letectví a kosmonautiky. V oblouku niky je zřetelný novodobý nápis v půlkruhu začínající počátečními verši Svatováclavského chorálu Svatý Václave, vévodo české země… (Kuranda)

Kaplička dosud stojí, i když je poněkud schovaná a dnes velmi zchátralá, na parkovišti Muzea letectví a kosmonautiky, tedy přes Mladoboleslavskou silnici naproti samotnému muzeu.