21. Hájecká kaple (Madona loretánská z Hájku u Prahy)

  • 21. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Stolice Moudrosti“
  • donátor kaple: Václav, hrabě z Lobkovic
  • kaple ležela v katastrálním území Kbely.
  • přibližná/pravděpodobná poloha kaple: 50° 8′ 6″ N, 14° 33′ 20″ E.

kap_21_05

Přibližné umístění – kaple č.21 …

Průchod Kbely_kaple 20 a 21 a (22) 3RVP

Najdete nás na mapy.cz

 
Zobrazení Matky Boží :  zasvěcena Madoně loretánské z Hájku u Prahy
 
 
Zobrazení sv.Václava  :   zachycuje sv. Václava, jak zakládá kostel sv. Víta

 List_Tannerův spis_21 kaple_Hájecká_n_1680

Tannerův spis (21.kaple, Hájecká 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Stolice moudrosti a mistryně všech cností, nejsvětější Panno Marie, jejížto Lauretánský obraz a domeček, ten, kterýž jest v Hájku, byl nejprvnější v Čechách a Němcích ze všech jiných Lauretánských domů; skrze tu bolest, kterous měla, když tobě učedníci Kristovi povídali, že tvůj nejmilejší syn jest od Židů jat, ukrutně svázán a s posměchy do Jeruzaléma veden; prosím tebe, přispěj mi k pomoci když na tělo, svět a ďábel rozličným pokoušením dotírají, chtíce duši mou sobě podmaniti. Naplň mne božskou moudrostí, ať poznám jejich lest a vystříhám se jejich úkladů. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám : Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž jsi ke cti svatého Víta chrám boží v Praze vystavěti dal, jehož sám Kristus Pán posvětiti a řezenskému biskupu zjeviti ráčil , že ten chrám po časech hlavním chrámem bude; pros za nás Boha, ať také Duch svatý učiní sobě chrám z srdcí našich a posvětí jich tobě na věky. Amen.

 

 
 

Kaple_20_Grgurič_Kbely a okolí_bod

O přesném umístění této kaple též podává obrazovou informaci Grguričova mapa Velké Prahy (1935)  [1].

 

Poznámka :

Díky velké pomoci a pochopení ze strany Městské části Praha 19 a místních občanů Kbel v rámci Letopiseckých setkání pořádaných od roku 2012 na ÚMČ Praha 19, byla získána tato fotografie (viz níže), byla datována k r.1936. Občané poskytli souhlas s jejich uveřejněním.
21_kaplicka_orez1936b_r

Fotografie kaple č. 21 (datováno r. 1936) …

 

 

Zdroj :
[1] Grguričova mapa plán Velké Prahy, 1935, Městská knihovna v Praze, měřítko 1 : 19 000,  http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/19898