40. Týnecká kaple (Týnec u Klatov, socha P.M. týnecké s mandorlou)

  • 40. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Královno Apoštolů“
  • donátor kaple: hrabě Vilém z Kolovrat

Najdete nás na mapy.cz

 

Zobrazení Matky Boží :   Madona z Týnce u Klatov (14.stol.) s mandorlou (plamenným ozářením) z týneckého novogotického kostela
Zobrazení sv.Václava  : sv. Václav se zjevuje nemocnému markraběti moravskému Jindřichovi a nakazuje mu, aby putoval do rakouského mariánského poutního místa Mariazell (v 17. století nejuctívanější místo Habsburků)

List_Tannerův spis_40 kaple_Tejnecká_n_1680

 Tannerův spis (40.kaple, Týnecká) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Královno apoštolů nejhorlivější Panno Maria, kteráž horlivost své lásky také v Týnci blíž Klatov při svém slavném obrazu prokazováním mnohých dobrodiní lidem k tobě o pomoc se utíkajícím ukazuješ. Skrze tu radost, kterouž máš v nebi z toho, že všichni nebeští měšťané tebe poslouchají a tebe ctí jako svého krále matku. Prosím tebe, dej mi to ať já také s nimi poslouchám, tobě sloužím a tebe ctím nejprv dočasně na tomto světě a potom věčně v nebeském království. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám : Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž jsi Jindřichovi, markraběti moravskému v jeho nemoci vyjevil slavný obraz matky boží v Cellu a tam jsi mu putovati poručil, od kteréžto doby týž obraz se zázračně stkví. Prosím tebem vypros nám tu milost od pána Boha, ač my také předůstojnou rodičku boží příkladem předků našich horlivě milujeme a ctíme a skrze její přímluvy ať se dostaneme k tobě do nebe. Amen.

 

Poznámka :
(informace k úvaze a doplnění)

kap_40_01

Možné okolí kaple

I_voj_plánování_1780_lokace kaple 38_41

Mapa I.voj. rakouského plánování (1780)

III_voj_plánování_1877_lokace kaple 38_41r

Mapa III.voj. rakouského plánování (1877)