3. Bechyňská kaple (socha Piety)

  • 3. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Svatá Panno Panen“
  • donátor kaple: J. Norbert, hrabě ze Šternberka

Pravděpodobné okolí - kaple č. 3

Pravděpodobné okolí – kaple č. 3

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  socha Piety v bechyňského kláštera (po 1491 jako františkánský), obnoven po 1623

Zobrazení sv.Václava  : výjev zachycuje v pozadí křest sv. Václava, v popředí scénu odevzdání sv. Václava na výchovu sv. Ludmile.


List_Tannerův spis_3 kaple_Bechyňská_n_1680

Tannerův spis (3.kaple, Bechyňská) 1.něm.vydání (1680)Text mariánského cyklu

Svatá Panno panen Maria, jejížto svatý obraz, kterýž se ctí v Bechyni, byv od kacířů potupně chován, těžkými pokutami zázračně je potrestal, prosím tebe, skrze tvé svaté na tento svět narození, rač mi tu milost od Pána Boha vyprosit, ať nikdy nic nečiním, o by se tobě a tvému milému synu, Pánu mému Ježíši Kristu nelíbilo. Smiluj se nade mnou nyní i v hodinu mé smrti, neboť od tvého narození rostlo s tebou milosrdenství. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria!

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, tebe svatá Lidmila hned od dětinství tvého k tobě na starost přijala, aby tě po křesťansku vychovala, aby ses zlých pohanských mravů nenaučil, a pro horlivost, kterou měla ve víře křesťanské, nechtěla dopustit, aby tě která pohanka mlékem kojila anebo rukama chovala, prosím tebe, vypros nám tu milost od Boha, ať máme mysl vždy odvrácenou od zbytečného a nepotřebného obcování s kacíři. Ale ať v tvé víře a v těch dobrých skutcích, kterými nás avatá katolická církev učí, stále trváme a Pánu Bohu sloužíme až do tvé smrti. Amen.

 

Poznámky :

K výrazné identifikaci kaplí č. 2 až 4 pomohla nejdříve Lichtensteinova mapa Prahya bližšího okolí (1850-52) [1], vytvořená pro potřeby polních cvičení rakouské armády a též Grguričova mapa Velké Prahy (1935) [2].

Trať viditelná na poslední mapě (Grgurič) je trať vedená do Desinova nádraží (nádraží Praha-Těšnov), tj. Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) bylo postavena v l. 1872-75 [3]. Existence těchto kaplí č. 1 až 3 a též zřejmě i č. 4, tak končí s výstavbou této trati a zřejmě r. 1872, kdy byly zbořeny. Povědomí a jejich existenci a snaha o zachování aspoň části tohoto kulturního dědictví z 3/4 17.stol. vedly k „znovuvybudování“ aspoň částečné náhrady v podobě dnešní kaple v náspu trati místními obyvateli.

 
 

Lokace kaplí č. 2 až 4 dle Lichtensteinovy mapy Prahy a blízkého okolí (1850-62)

Lokace kaplí č. 2 až 4 dle Lichtensteinovy mapy Prahy a blízkého okolí (1850-62)

Lokace kaplí č. 2 až 4 dle Lichtensteinovy mapy Prahy a blízkého okolí (1850-62) - detail Invalidovna

Lokace kaplí č. 2 až 4 dle Lichtensteinovy mapy Prahy a blízkého okolí (1850-62) – detail Invalidovna

 

Přibližné místo - kaple č. 2 až 4 podklad - Grguričova mapa Velké Prahy (1935) - okolí Invalidovna

Přibližné místo – kaple č. 2 až 4 podklad – Grguričova mapa Velké Prahy (1935) – okolí Invalidovna

 
 
Trať viditelná na poslední mapě (Grgurič) je trať vedená do Desinova nádraží (nádraží Praha-Těšnov), tj. Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) bylo postavena v l. 1872-75 [3]. Existence těchto kaplí č. 1 až 3 a též zřejmě i č. 4, tak končí s výstavbou této trati a zřejmě r. 1872, kdy byly zbořeny. Povědomí a jejich existenci a snaha o zachování aspoň části tohoto kulturního dědictví z 3/4 17.stol. vedly k „znovuvybudování“ aspoň částečné náhrady v podobě dnešní kaple v náspu trati místními obyvateli.

Pro bližšší lokaci kaplí č. 2 až 4 (cesta Poříčská brána – Invalidovna) se objevila další informace (grafická a textová), díky Bohu známému dárci, pro část před Invalidovnou (směrem ke Praze) [4][5][7]. A též [6].

Praha_Karlín_panoráma _1803_07_G238b_detail_oznPanoráma Praha - Karlín (1803 - 07)

Panoráma Praha – Karlín (1803 – 07)

mapy_ kaple 1 až 6 _celkový pohledmapy_kaple 1 až 6_vzdálenosti

Odhady lokace jednotlivých kaplí č.1 až 6

 

Poznámky  :

(porovnání k mapovému podkladu r.1938 a porovnání map 1925 & 2015)

Mapový podklad_1938 - zastávka Karlín - přístav

Mapový podklad r.1938 – zastávka Karlín – přístav

Porovnání map_1925 & 2015

Porovnání map Karlín – 1925 & 2015

 

Reference :

[1] Lichtensteinova mapa Prahy a bližšího okolí (1850-62), Umgebungen der königl. Hauptstadt Prag, Národní knihovna České republiky, http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/5099

[2] Grguričova mapa Velké Prahy (1935), Městská knihovna v Praze, http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/19898

[3] Nádraží Praha – Těšnov, http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD_Praha-T%C4%9B%C5%A1nov

[4] http://cs.wikipedia.org/wiki/Invalidovna_%28Praha%29

[5] Archiv Hlavního města Prahy, G 238 b, Praha – Karlín – panorama (1803-07), http://www.ahmp.cz/index.html?wstyle=2&catalogue=1

[6] Zdeněk Míka, „Karlín – nejstarší předměstí Prahy“, str.37

[7] Husovské triénium, Výstava – fotogalarie, Vítkov a Špitálské pole, http://www.hus2015.cz/fotogalerie/husinec-vystava/husinec-84-95.html