42. Vyšehradská kaple (Vyšehrad – Praha, P.M. Vyšehradská zv.Dešťová)

  • 42. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Královno Vyznavačů“
  • donátor kaple: F. Augustin z Valdštejna
  • kaple leží v katastrálním území Brandýs nad Labem.
  • souřadnice kaple: 50° 10′ 56″ N, 14° 39′ 25″ E.

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  Madona Vyšehradská zv. Dešťová (cca 1350)

Zobrazení sv.Václava  :  zjevení krále Vladislava II., v němž všichni zemští patroni směřují k hrobu sv. Václava a zpívají:  „Tito jsou svatí„.

List_Tannerův spis_42 kaple_Vyšehradská_n_1680

Tannerův spis (42.kaple, Vyšehradská) 1.něm.vydání (1680)

 

kap_42_08

Vyšehradská kaple – jako kaple č. 42


Text mariánského cyklu

Královno vyznavačů, nejctnostnější Panno Maria, s jejímžto vyšehradským obrazem to se na tvou přímluvu za časté stalo, že v čas velikého sucha , když byl s náležitou pobožností na procesí nesen, žádoucím deštěm vyprahlá země svlažena byla. Skrze tu radost, kterouž máš v nebi z toho, že podle libosti vůle tvé těm, kteříž tobě slouží, dána bývá odplata na tomto i onom světě. Prosím tebe, vypros mi tu milost od Boha, aby sprch déšť milosti boží na mou duši horkostí nezřízených žádostí přes příliš vyprahlou, aby se zazelenaly v mravích mých Bohu milé byliny svatých ctností a vydaly krásný svět mnohých dobrých skutků. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám :  Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, k jehožto hrobu, jakož viděl Vladislav, druhý král český v hlavním kostele pražském, vyšedše z svých hrobů šli svatí patronové Českého království zpívajíce píseň : Titoť jsou svatí ( v Zjevení svatého Jana), odkudž až po dnes každodenně ráno se na procesí ta antifona v témž kostele zpívá. Prosím tebe, dej nám ať my také tebe s nimi náležitě ctíme. Amen.