9. Jičínská kaple (Vladimírská ikona P.M. Rusánská)

  • 9. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Matko Neposkvrněná“
  • donátor kaple: Ignác, hrabě ze Šternberka

 

Znázornění kaple č. 7, 8 a 9 – mapa 2. rakouského voj. plánování (1850 -52)

Zobrazení kaplí č. 6 až 9 – Lichtensteinova mapa okolí Prahy (1850 až 62)

 

Zobrazení Matky Boží : Vladimírská ikona P.M. Rusánská. Byla roku 1637 přivezena Jezuity z pravoslavné Rusi, jde o přesnou kopii Vladimírské ikony z 12. století. Originál je v Treťjakovské galerii v Moskvě.

Zobrazení sv.Václava : Zachycuje zavraždění sv. Ludmily.

 List_Tannerův spis_9 kaple_Jičínská_n_1680

Tannerův spis (9.kaple, Jičínská) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Matko neposkvrněná a má orodovnice Panno Maria, v jejímž obrazu z Ruské země přineseném do Čech, předobrý Bůh nábožným lidem v Jičíně prokazovává mnohá dobrodiní. Poníženě tebe skrze to přeslavné andělské Zvěstování, kerýmž tobě zvěstováno jest, že máš matkou Boží býti, prosím, rač mi vyprositi, aby duše má ode všech poskvrn jakýchkoli hříchů dokonce očištěná byla a toho zasloužila, aby po vyjití z tohoto smrtelného těla zvěstováno bylo, že má vjíti do radosti Pána svého. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

 


Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, pro lásku, kterous miloval svatou Lidmilu od Drahomíry skrze vyslané vražedníky na Tetíně ukrutně usmrcenou, kteráž však předzvěvší prorockým duchem svou smrt, skrze cárkevní svátosti náležitě se k ní přihotovila. Vypros nám tu milost, a prve  neumřeme, leč se náležitě k smrti připravíme skrze náležité přijetí posvátných svátostí. Amen.

 

 

Poznámky :

Lokace kaple č. 9 je známa ze Stabilního katastru (1842) [1]. Jako reálné místo se jeví v prostoru náměstí OSN, spíše na roh ulice Jandova a Pod Pekárnami. Vyskytovala se poměrně často v různých mapách.
Obec Vysočany doznala velkých změn i v samotném členění ulic,  zůstala do dnešních dnů zachována prakticky ulice Bassova a blízké okolí.
 

Stabilní katastr (1842) – část obce Vysočany

Obec Vysočany dnes –
pravděpodobné místo kaple č. 9

 

 

Reference :

[1] Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, http://archivnimapy.cuzk.cz/