10. Kladská kaple (Kladsko – Slezsko, obraz P.M. Kladské)

  • 10. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Matko Přemilá“
  • donátor kaple: Arnošt, hrabě z Valdštejna
 

kaple_10_14

Pravděpodobný prostor – kaple č. 10

 

Zobrazení Matky Boží : obraz Panny Marie Kladské

Zobrazení sv.Václava : zachycuje sv. Václava, jak vykupuje pohanské děti, aby mohly být vychovány v křesťanské víře.

List_Tannerův spis_10 kaple_Kladská_n_1680

Tannerův spis (10.kaple, Kladská) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Matko přemilá a vždycky blahoslavená Panno Maria, jenž jsi se v svém milostném Kladském obrazu od Arnošta, tehdáž mládenečka (který potom byl prvním arcibiskupem pražským) odvrátila a když zkroušeně svých hříchů litoval, zase se k němu obrátila, prosím tebe skrze hojnost těch milostí, jimiž tě Bůh nebeský obdařil, když jsi jeho jednorozeného syna v svém panenském životě počala. Neodvracuj své tváře ode mne pro hříchy mé, nýbrž obrať ke mě své milosrdnné oči ve všech mých potřebách, nyní i v hodinu mé smrti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.
 

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž z horlivé žádosti spasení lidských duší skupovával jsi malé dítky od pohanských rodičů, zvláště okolo hodů velikonočních a letničních a potom jsi je po křesťansku vychovávati dával, prosím tebe, smiluj se také nad zavedenými dušemi, které v Čechách a okolních krajinách ještě v bludech kacířských vězí, a skrze svou mocnou u Pána Boha přímluvu dopomoz jim i nám všem k věčnému spasení. Amen.

 

Poznámky :

O poloze této kaple č.10,  svědčí též [1], byť je mylně považována za kapli č.11. Tj. její místo, při jižní ohybu ulice Pod Krocínkou, je správné.

Stoupání Klíčov – kaple č.10 a 11 (Lichtensteinova mapa 1850-62)

Kaple č. 10 a 11 – vzdálenosti (mapy.cz)

 

Informace k úvaze a doplnění :

Kaple_č.11_varianta A_Via Sancta

… možná lokace místa kaple nad cukrovarem, později továrnou fy Odkolek, později fy Vysočanské pekárny …

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference :

[1]KURANDA Miroslav: Z Prahy do Staré Boleslavi svatou cestou podél čtyřiačtyřiceti kapliček a svatováclavskou cestou ze Staré Boleslavi do Prahy, 1. vyd. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: s.n., 2009,  str.40-43, ISBN 978-80-254-3648-6.