11. Heyndorffská kaple (Hejnická, socha Madony s děťátkem)

  • 11. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Matko Předivná“
  • donátor kaple: Karel, hrabě z Valdštejna
 

kaple_10_14

Pravděpodobný prostor – kaple č. 11, prostor garáží

 

Zobrazení Matky Boží : socha Madony s dětátkem, bazilika Navštívení Panny Marie, Hejnice

Zobrazení sv.Václava : Zachycuje sv. Václava jak pěstuje obilí a peče hostie.

 List_Tannerův spis_11 kaple_Hejnická_n_1680

Tannerův spis (11.kaple, Hejnická) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Matko předivná Panno Maria, jenž nábožného člověka ženu s dítětem nemocnou – i když se před tvým Hejdorfským obrazem do lípy vloženým pobožně modlily, – v okamžení uzdravila, a potom mnohá jiná dobrodiní těm, kteříž se k tobě na témž místě důvěrně utíkali, z dobroty své veliké jsi prokázala, prosím tebe také skrze tu svatou pokoru a lásku, s kterou jsi navštívila svatou Alžbětu, rač také mne ve všech mých jak duchovních, tak tělesných potřebách, zvláště pak v hodinu smrti, když mne všichni lidé opustí, milostivě navštíviti a mně nápomocná býti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

 

Kaple č.11_Hejnice_Madona s děťátkem

Madona s dětátkem, bazilika Navštívení Panny Marie, Hejnice


Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž ne z potřeby, ale z veliké lásky a uctivosti k velebné svátosti pro oplatky k té svátosti potřebné, sám jsi svýma knížecíma rukama pšenici na poli rozsíval, sám mlátil, sám mlel a také sám oplátky pekával. Prosím tebe, vypros nám tum milost od Pána Boha, ať k Božímu stolu začasté, a to hodně a s velikým duchovním prospěchem přistupujeme, a skrze to život věčný ať sobě získáme. Amen.

 

 

Poznámky :

I zde o poloze této kaple č.11,  svědčí taktéž [1], byť ji mylně považována za kapli č.12. Tj. její místo, při pravé straně konce ulice Pod Krocínkou, je správné.

 

Stoupání Klíčov - kaple č.10 a 11

Lichtensteinova mapa – 1850 až 1862

Pozn.:  Text na mapě St. Wenzl – totiž znamená … svatý Václav ….

 

Zřejmě tak ještě v té době (mezi r.1850-62) nesla kaple na sobě buď část identifikovatelného textu či dokonce obrazového výjevu („sv.Václav pečící oplatky“, výjev ze života sv.Václava, Tanerův rukopis)

 

Informace k úvaze :

KN_kaple č_11_Kmapa + ortho Kaple_č.11_Via Sancta

 

 

 

 

 

… bude doplněno
(„S pomocí Boží“)

 

Reference :

[1]KURANDA Miroslav: Z Prahy do Staré Boleslavi svatou cestou podél čtyřiačtyřiceti kapliček a svatováclavskou cestou ze Staré Boleslavi do Prahy, 1. vyd. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: s.n., 2009,  str.44-45, ISBN 978-80-254-3648-6.