37. Strakonická kaple (Panna Maria Vítězná, Bílá Hora – Praha)

  • 37. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Královno Andělů“
  • donátor kaple: hrabě Ferdinand z Kolovrat
  • přibližná/pravděpodobná poloha kaple: 50° 10′ 11″ N, 14° 37′ 56″ E.

Místo kaple č. 37 – dle historické mapy (2. rakouské
voj. plánování – 1850 až 52)

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  zasvěcena Panně Marii Vítězné (tzv. Adorace Krista z Bílé hory).

Zobrazení sv.Václava  : zachycuje zázračný srůst uťatého ucha sv. Václava včetně scény, kdy kněz Hostivod obdržel prst sv. Václava.

List_Tannerův spis_37 kaple_Strakonická_n_1680

 Tannerův spis (37.kaple, Strakonická) 1.něm.vydání (1680)

 


Text mariánského cyklu

Královno andělů ze všech nejčistší Panno Maria, jejížto obraz od kacířů potupně v Strakonicích popíchaný, když v bitvě na Bílé Hoře proti kacířům nesen by, katolická strana pro tvé mocné u Boha přímluvy slavné vítězství obdržela. Ten pak tvůj obraz potom se do Říma dostal, kdež nyní jest u veliké slávě.  Skrze tu nevypravitelnou slávu, kterou tě tvůj milý syn na nebi oslavil, když tebe korunou slávy věčně korunovati a Královnou nebes i země učiniti ráčil, prosím, rač mi skrze své orodování pomoci do nebezského království, ať tam mohu tě v tvé slávě spatřiti a se všemi svatými anděly ctíti a chváliti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám :  Zdávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jehož odťaté ucho, když rozkazem blahoslavené Přibyslavy, tvé sestry,  k hlavě tvé přiloženo bylo, ihned k ní přirostlo. Naproti pak Hospodinovu knězi z tvého svatého těla něco míti žádajícímu jeden článek tvého prstu sám od sebe na šátek odpadl. Prosím tebe, vyžádej nám v nebi, abychom tvého svatého těla vzácných ostatků slušně velice sobě vážili, k tobě se důvěrně utíkali. Až bychom totéž tělo tvé oslavené radostně spatřili. Amen.

 

 

Poznámka :

Na mapě 3.rakouského vojenského mapování (Čechy 1877 až 1880), už kaple není zachycena, lze tak předpokládat,  že kaple definitivně mizí z povrchu zemského,  cca před r. 1877 …