31. Svatomikulášská kaple (Malá Strana – Praha, kopie sochy P. M. Foyenské – belgické Foy)

  • 31. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Bráno Nebeská“
  • donátor kaple: baron J. Pavel Leopold z Valderode
  • kaple ležela v katastrálním území Podolanka.

Najdete nás na mapy.cz

 

Zobrazení Matky Boží :  socha Panny Marie Foyenské z kostela sv. Mikuláše na Malé Straně  (od 1629). Je to kopie sochy, která byla nalezena v belgické vsi Foy.

Zobrazení sv.Václava  :  scénu oběšení bl. Podivena (jeho tělo zůstalo po tři léta neporušeno) z rozkazu knížete Boleslava

List_Tannerův spis_31 kaple_Svatomikulášská_n_1680

Tannerův spis (31.kaple, Svatomikulášská) 1.něm.vydání (1680)


 

Text mariánského cyklu kap_31_04

Bráno nebeská, nejblahoslavenější Panno Maria, jejížto obraz, kterýž se ctí v kostele svatého Mikuláše na Malé Straně z toho samého dřeva, v kterém tvůj zázračný Fogenský obraz nalezen jest na způsob tvého zázračného Ašprykolenského obrazu udělaný, mnohým nábožným lidem ve všelijakých potřebách prospěšné útočiště bývá; skrze tu bolest, kterous měla, když tvého nejmilejšího syna do hrobu položili, prosím tebe, přimluv se za mne, ať po časné smrti mám otevřenou bránu do nebeského království. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jehožto nejmilejší dvořenín blahoslavený Podivín byv rozkazem nemilostivého Boleslava knížete na stromě oběšen, tři léta neporušený visel, kteréhožto času nebeském bleskem a zpěvy andělskými oslaven jest; potom jak jsa přenesen do hlavního kostela, tam, nedaleko tvého hrobu odpočívá; prosím tebe, dej nám to pro lásku jeho, ať my také se tebe, jakožto milého našeho patrona přidržujeme a jak jeho, tak tebe uzříme v nebi na věky v nebeské slávě. Amen.

 

Poznámka :
Na plánku J. Dvořáka je kaple zakreslena jako neexistující v poloze vpravo od silnice. Je otázkou, zda se jedná o kapličku na stráni za domkem, o které se pochybuje, zda vůbec patří do souboru kaplí Svaté cesty. (Kuranda)
 
Podle mapy 3.rakouského vojenského plánování (kde je zobrazena), vzhledem k okolí a okolním kaplím se jeví tato poloha jako reálná.
 
 
 
Jedna zvláštnost by tu ale byla, kaple je otočená čelem k severu.