2. Aitlická kaple (Eitlitz, dnes Údlice – Chomutov, Madona udlická)

  • 2. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Svatá Boží Rodičko“
  • donátor kaple: J. M., hrabě z Lamberka
  • kaple ležela v katastrálním území Karlín .

Kaple č.2 - Via Sancta

Prostor a okolí kaple č.2 – Aitlická kaple

Najdete nás na mapy.cz

 

Zobrazení Matky Boží :  Madona udlická (odtud „Aitlická“). Původně Eitlitz, dnes Údlice obec u  Chomutova.

 

Zobrazení sv.Václava  :  Výjev zachycuje sv. Ludmilu, která přijímá obraz Panny Marie staroboleslavské slitý z modly Krosiny.
 
Tannerův spis (2.kaple, Aitlická) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Svatá boží rodičko, jejížto svatý obraz Aitlický, pro mnohé, skrze tvé přímluvy, od Pána Boha lidem prokázaná dobrodiní, slavný učiněn jest, poníženě prosím tebe, skrze tvé Neposkrvněné početí, rač mne přijmouti do počtu těch, kteréž máš za syny a které miluješ, řídíš a opatruješ ve všech jejich potřebách a těžkostech. Neboť k tobě, jakožto nejmilejší matce utíkám se a v tobě svou naději skládám, nyní i v hodinu mé smrti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jehož bába svatá Lidmila, byvší od svatých Crhy a Strachoty, biskupů, na křesťanskou víru obrácená, z modly zlaté bohyně Krosiny a z jiných svatých stříbrných a měděných model dala slíti obraz blahoslavené Panny Marie Boleslavské, prosím tebe, zachovej srdce a oči naše před oplzlými, ďáblům milými obrazy, a vypros nám tu milost od Boha, ať u sebe i u jiných, podle možnosti, rušíme všelikou bezbožnost. Amen.

 

Poznámky :

K výrazné identifikaci kaplí č. 2 až 4 pomohla nejdříve Lichtensteinova mapa Prahya bližšího okolí (1850-52) [1], vytvořená pro potřeby polních cvičení rakouské armády a též Grguričova mapa Velké Prahy (1935) [2].

Lokace kaplí č. 2 až 4 dle Lichtensteinovy mapy Prahy a blízkého okolí (1850-62)

Lokace kaplí č. 2 až 4 dle Lichtensteinovy mapy Prahy a blízkého okolí (1850-62)

Lokace kaplí č. 2 až 4 dle Lichtensteinovy mapy Prahy a blízkého okolí (1850-62) - detail Invalidovna

Lokace kaplí č. 2 až 4 dle Lichtensteinovy mapy Prahy a blízkého okolí (1850-62) – detail Invalidovna

 

Přibližné místo - kaple č. 2 až 4 podklad - Grgurovičova mapa Velké Prahy (1935) - okolí Invalidovna

Přibližné místo – kaple č. 2 až 4 podklad – Grguričova mapa Velké Prahy (1935) – okolí Invalidovna

Trať viditelná na poslední mapě (Grgurič) je trať vedená do Desinova nádraží (nádraží Praha-Těšnov), tj. Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) bylo postavena v l. 1872-75 [3]. Existence těchto kaplí č. 1 až 3 a též zřejmě i č. 4, tak končí s výstavbou této trati a zřejmě r. 1872, kdy byly zbořeny. Povědomí a jejich existenci a snaha o zachování aspoň části tohoto kulturního dědictví z 3/4 17.stol. vedly k „znovuvybudování“ aspoň částečné náhrady v podobě dnešní kaple v náspu trati místními obyvateli.

 

Poznámka  :

(mapový podklad r.1938 a porovnání 1925 & 2015)

Mapový podklad_1938 - zastávka Karlín - přístav

Mapový podklad r.1938 – zastávka Karlín – přístav

Porovnání map_1925 & 2015

Porovnání map Karlín – 1925 & 2015

 

 

 

 

Reference :

[1] Lichtensteinova mapa Prahy a bližšího okolí (1850-62), Umgebungen der königl. Hauptstadt Prag, Národní knihovna České republiky, http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/5099

[2] Grguričova mapa Velké Prahy (1935), Městská knihovna v Praze, http://www.chartae-antiquae.cz/cs/maps/19898

[3] Nádraží Praha – Těšnov, http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD_Praha-T%C4%9B%C5%A1nov