22. Litomyšlská kaple (poutní socha P.M.)

  • 22. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Příčino naší radosti“
  • donátor kaple: J. Bedřich z Trautmansdorfu
  • Zachycuje sv. Václava, osvobozujícího vězně.

Kaple č.20 až 25 _Kbely - Vinoř 1RVP

Kaple č. 20 až 25 – v úseku Kbely – Vinoř

 

Zobrazení Matky Boží :  poutní socha sedící korunované P.M.  v kostele sv. Kříže

Zobrazení sv.Václava  :  zachycuje sv. Václava, osvobozujícího vězně

 List_Tannerův spis_22 kaple_Litomyšlská_n_1680

Tannerův spis (22.kaple, Litomyšlská) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

 Příčino naší radosti nejsladší Panno Maria, jenž u svého převzácného obrazu v Litomyšlimnohé nábožné osoby, vyžadavší jim to, zač tebe s důvěrností prosily, mnohokrát jsi obveselila; skrze tu bolest, kterous měla, když jsi svého nejmilejšího syna přeukrutně zbičovaného viděla; prosím tebe, popatř také na mnou bídnou duši od mnohých rozlišných hříchů velice raněnou a přimluv se u svého syna, aby ji svou drahou krví uzdravil a popřál mi té Duchovní radosti, které požívají ti, které požívají ti, kteříž jsou dobrého svědomí. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám : Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž z srdečného politování bídných lidí mnoho žalářů  a šibenic zkaziti jsi dal, vězně jsi navštěvoval, je těšil, jim pomáhal, ano, někteým i peníze poskytoval, aby tudy se z vězení vysvoboditi mohli; prosíme tebe, vzhlédni milostivě na důležitosti lidu tvého a nás potěš; rozvaž vazby našich těžkých hříchů a vysvoboď nás od ďábelské moci, ať dosáhnouce svobody synů božích chválíme s tebou Pána Boha věčně. Amen.

 

 

 

Poznámka :

První rakouské vojenské mapování (1764 – 68 a rektifikace 1780-83) obsahuje ještě viditelnou část Via Sancta mezi Kbely a Vinoří,  kaple č.22 tak zřejmě stála blíže ke kapli č. 23 než bylo očekáváno (spodní hranice běžných vzdáleností), na mapě druhého rak.voj.plánování (1850-52), už cesta mizí a s ní i kaple č.22 … nebo je možná i varianta popisovaná v následující kapli č. 23 !

 

Na obrázku niže detailnější spojení cesty mezi kaple č.21 a 22 v současnosti,  železniční trať, okolní hustý podrost – to vše změnilo bezprostředně tvář Via Sancta k nepoznání, dnes je cesta napravo od železniční trati z velké části využívána jako lesní školka Lesy hl.m. Prahy. V sekci fotografie jsou odkud vidět  v pozadí domy v Toužimské ulici u žel. zastávky Kbely.

Lokalizace_cesta_kaple 21 a 22_k

Lokace Via Sancta mezi kaplemi č. 21 a 22 dnes …