24. Nicovská kaple (Nicov u Plánice, pozdně gotická soška P.M. s Ježíškem)

  • 24. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Nádobo Poctivá“
  • donátor kaple: Tomáš Sartorius, břevnovský opat
  • kaple leží v katastrálním území Vinoř
  • souřadnice kaple: 50° 8′ 18″ N, 14° 34′ 18″ E.

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  pozdně gotická soška Panny Marie s Ježíškem ze 16.století
Zobrazení sv.Václava  :  svatý Václav na vyobrazení posílá posly k papeži do Říma se žádostí, aby se mohl vzdát trůnu, předat jej svému bratrovi Boleslavu a vstoupit do kláštera do řádu sv. Benedikta.

 List_Tannerův spis_24 kaple_Nycovská_n_1680

Tannerův spis (24.kaple, Nicovská) 1.něm.vydání (1680)

kap_24_04

Cisterciácký klášter v Nicově u Plánice (okr. Klatovy) byl i s celou vsí za husitských bouří vypálen a zničen. Šternberkové nechali kostel v letech 1719-30 přestavět od Kiliána Ignáce Dienzenhofera a opatřili pro něj dřevěnou milostnou sošku Panny Marie s Ježíškem. V mariánské části obrazu, v lunetě niky na naší kapli je vypodobněna právě tato soška ze 16. století, která „byvše od kacířů s jinými obrazy pod kotel pivovarní do ohně vržena, shořeti nemohla„. Donátorem kaple byl břevnovský opat Tomáš Sartorius (1663-1700). Na vnější stěně niky nahoře vlevo byl namalován jeho erb s ostrví na štítě, převýšený biskupskou mitrou.

Kaple je po opravě a stojí u silnice, vlevo před Vinoří.


Text mariánského cyklu

Nádobo poctivá, přeblahoslavená Panno Maria, jejížto obraz Nycovský byv od kacířů s jinými pobožnými obrazy pod kotel pivovarní do ohně uvržen, shořeti v něm nemohl, ale z ohně vyskočil; skrze tu velikou bolest, kterous měla, když tvůj milý syn všecek raněný před ukřižováním stál u svatého kříže na Kalvarské hoře a žalostivě vzhlédl na tebe; ty pak jeho ušlechtilé tváři pro jeho krev a rány a pro své slzy dobře viděti jsi nemohla; prosím tebe, obrať ke mě své milosrdné oči ne pro zásluhy mé, ale že jsi matka milosrdenství. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž z svaté náklonnosti k duchovnímu stavu poslav legáty k římskému papeži žádal jsi za dovolení, abys mohl knížectví České Boleslavovi, bratru svému postoupiti a sám do řádu svatého Benedikta se dáti; vypros nám to, aby žádná čest a žádná rozkoš od Boha našeho nás neodvedla a k zatracení nepřivedla. Amen.

 

Poznámka :
Obec Nicov [1][2] je 2 km od Plánice (15 km V od Klatov).

 

 

Reference :
[1] Praha–Všeruby – památky v Nepomuku, Svatojakubská cesta, http://www.vwv.cz/jakub/cr4Nepomuk.php
[2] http://www.mapy.cz/s/dNz6