29. Svatokřížská kaple (kostel sv.Kříže Většího na Františku, Praha)

  • 29. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Dome Zlatý“
  • donátor kaple: baron W. Maxmilián z Lamingenu
  • kaple leží v katastrálním území Podolanka.
  • souřadnice kaple: 50° 9′ 20″ N, 14° 35′ 49″ E.

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  socha Bolestné Panny Marie pražského kláštera Cyriaků a kostela sv. Kříže Většího na Františku v Praze

Zobrazení sv.Václava  :  sv. Václav při své poslední večeři pronáší přípitek ke cti sv. archanděla Michaela, který jeho duši na úsvitě druhého dne doprovodí do nebe.

List_Tannerův spis_29 kaple_Svatokřížská_n_1680
Tannerův spis (29.kaple, Svatokřížská) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

kap_29_03

Kaple č.29 – Svatokřížská kaple

Doma zlatý a hodný příbytku svatého Ducha Panno Maria, kterouž pobožní křesťané v převzácném obrazu v kostele svatého Kříže na Starém Městě pražském ne bez dosažení mnohých duchovních i tělesných dobrodiní nábožně ctí; skrze tu srdečnou bolest, kterous měla, když Longyn bok tvého milého syna přeostrým kopím až do srdce probodl, tak že z něho vytekla poslední krůpěje krve a vody; prosím tebe, vypros mi tu milost, ať mé srdce vždycky jest zavřeno ďáblu a otevřeno svatému Duchu a láska boží ať v něm přebývá jako v svém domě. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž při své poslední večeři po napomenutí svých věrných k pravému křesťanskému náboženství každému jsi podal koflíček vína, ke cti svatého Michala archanděla, probošta rajského, jenž měl tvou duši hned na úsvitě do nebe uvésti, prosíme tebe, vyžádej nám tu milost od Pána Boha, aby tentýž svatý Michal archanděl v hodinu smrti naší přijal naše duše pod svou ochranu a uvedl je do nebeského království. Amen.

 

Poznámka :

Stavebníkem byl poslední a nejznámější (a také neblaze proslulý) příslušník české větve rodu Wolfgang Maxmilián Laminger z Abereuthu (+1696). Své sídlo z Domažlic přenesl na Trhanov. Je znám v našich dějinách porušením práv Chodů a odsouzením k smrti Jana Sladkého Koziny.

 

Kaplička stojí vpravo od silnice na kraji pole, čelem obrácená k jihu.