7. Chomutovská kaple (mariánská soška – Květnov)

 

  • 7. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Matko Nejčistší“
  • donátor kaple: F. Ignác, hrabě z Rozdražova
  • kaple ležela v katastrálním území Libeň .
  • přibližná/pravděpodobná poloha kaple: 50° 6′ 26″ N, 14° 29′ 18″ E.

kap_07_01

Pravděpodobné místo – kaple č. 7
(zadní strana kulturního domu Gong)

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  Obraz P. M.  s Ježíškem v levé ruce a žezlem v prace ruce. O této chomutovské mariánské sošce se traduje, že byla přenesena z luteránských krajin.

Zobrazení sv.Václava  :  sv.Václav usedá na knížecí trůn.

List_Tannerův spis_7 kaple_Chomutovská_n_1680

Tannerův spis (7.kaple, Chlumecká) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Matko nejčistější a nejsvětější Panno Maria, jejížto drahý obraz, ten který se nyní v Chomutově ctí, z luteránských krajin, kde v potupě byl, do Chomutova přenesen a pro svou hodnost od Pána Boha rozličná dobrodiní těm, kteříž před ním tebe za pomoc žádají prokazující, oslaven jest, prosím tebe skrze to zalíbení, které Pán Bůh z tebe měl, když jsi z lásky k němu slib panenské čistoty učinila, vypros mi tu milost od Boha, ať podle svého stavu mohu zachovati čistotu jak na duši, tak na těle. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.
 

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž přičiněním blahoslaveného Podivena, tvého věrného dvořenína, od českého panstva za knížete a vévodu Českého království vyvolen byl. Tvá pak bezbožná matka z panování složena jest. Pomoci tvé my žádáme, neb ty jsi dědic České země. Smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé a vyžádej nám tu milost od Boha, ať tebe v tvých ctnostech na světě následujeme a v nebeském království s tebou věčně kralujeme. Amen.

 

Poznámky :

Podle zdroje [1], existuje fotografie kaple č.7 (rok zhotovení 1953), která lokalizuje tuto kapli u zadní strany kulturního domu Gong (Sokolovská ul.)

Kaple č_6 a 7_Císařský výtisk_1842 Vysočany

Kaple č. 6 a 7 s okolními dvory – Kotlařka, Kolčavka, Podvinný mlýn (Stabilní katastr, 1842)

Detail místa - Stabilní katastr (1842)

Detail místa – Stabilní katastr (1842)

A odpovídající lokace dnes podle mapy.cz (kaple č. 6 a 7)

… a odpovídající lokace dnes podle mapy.cz (kaple č. 6 a 7)

… a jedno novodobější umístění (Grgurič, 1935)

 
 
 

Zdroje :

[1] KURANDA Miroslav: Z Prahy do Staré Boleslavi svatou cestou podél čtyřiačtyřiceti kapliček a svatováclavskou cestou ze Staré Boleslavi do Prahy, 1. vyd. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: s.n., 2009. 121 s. ISBN 978-80-254-3648-6, str.35.