35. Sečenská kaple (Seč u Blovic, Sečenská madona)

  • 35. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Potěšení Zarmoucených“
  • donátor kaple: hrabě Humprecht Jan Černín z Chudenic
  • kaple leží v katastrálním území Dřevčice u Brandýsa nad Labem
  • souřadnice kaple: 50° 9′ 55″ N, 14° 37′ 29″ E.
Historická mapa (2.rak.voj.plán.) – kaple č. 35, Sečenská

Najdete nás na mapy.cz

 Zobrazení Matky Boží :  gotická socha Sečenské madony (po 1375) stojící na břehu rozbouřeného moře

Zobrazení sv.Václava  :  sv. Václav rozhání pomocí blesků sněm, který ho nechtěl uznat za svatého.

 List_Tannerův spis_35 kaple_Sečenská_n_1680
Tannerův spis (35.kaple, Sečenská) 1.něm.vydání (1680)

 


Text mariánského cyklu kap_35_13

Potěšení zarmoucených, nejmilosrdnější matko maše Panno Maria, pro kterouž všemohoucí Bůh také v Sečimnohé z rozlišných příčin zarmoucené lidi vyslyšev, milostivě jich potěšiti, a to, čehož sobě žádali, jim uděliti ržčil; skrze ty všecky ctnosti a dobré skutky, kteréž jsi po seslání Ducha svatého na tomto světě k větší cti a slávě boží k potěšení, k naučenía k dobrému příkladu vší křesťanské církve až do své smrti činila, prosím tebe potěš mně ve  všech mýchúzkostech, zvláště pak v hodinu smrti mé, ať mohu silné a náležitě doufati, že umřu v milosti boží. Čehož k vyžádánía k tvé ctiříkám: Zdrávas Maria.

 


Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž jsi se pohanským pánům chtějícím na sněmě naříditi, aby tebe žádný za svatého a nevinně zabitého neměl, v povětří ukázal, a na to hned od zbouřeného povětří čtyřicet z nich hromem zhynulo. Prosíme tebe, chraň ještě z nebe České království, nedej, nedej hubiti nás. Bojuj za nás proti všem bezbožným, aby nezvítězili nad námi, ani katolického náboženství více v Čechách nepotlačili.  Amen.