43. Zbraslavská kaple (Zbraslav – Praha, obraz Madony zbraslavské)

  • 43. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Královno Panen“
  • donátor kaple: Jan z Talenberka, biskup královehradecký
  • přibližná/pravděpodobná poloha kaple: 50° 11′ 9″ N, 14° 39′ 35″ E.

Historická mapa – náměstí v Brandýse n.L.

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  deskový obraz Madony zbraslavské  (cca 1350)

Zobrazení sv.Václava  :  sv. Václav v nebesích, obklopeného anděly, kteří drží text Svatováclavského chorálu. Celou scénu adorují pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic (údajně autor chorálu) a Ferdinand III.

List_Tannerův spis_43 kaple_Zbraslavská_n_1680

 Tannerův spis (43.kaple, Zbraslavská) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Královno panen nejblahoslavenější Panno Maria jejížto obraz na Zbraslavi po vypálení toho překrásného kláštera ze všech tam bohatě od králů českých Otakarů daných klenotů, téměř sám jediný v celosti zůstal a při něm mnohá dobrodiní lidem milostivě prokazuješ. Skrze tu radost, kterouž máš v nebi z toho, že jsouc vyvýšena nad všecky andělské kůry jakýms obzvláštním obdarováním nejbližšší jsi od Nejsvětější Trojice boží, a při tom rozkošného obcování požíváš se všemi svatými svými, prosím tebe, vypros mi tu milost, ať tebe zde následuji v cnostech a potom na věky raduji se z tvé vyvýšenosti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám. Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, o němž Arnošt, první arcibiskup pražský pěknou píseň složil a zpívajícím ji čtyřicetidenní odpustky udělil, ku kterýmž Arnošt Druhý druhé a Jan Devátý zase třetí čtyřicetidenní odpustky připojil, kterouž píseň císař Ferdinand Třetí tak miloval, že ji sobě častěji zpívat dával, i také sám s jiným zpíval. Prosím tebe vypros nám zde na zemi pravé svých hříchů odpuštění a v nebi s tebou zpívání chvály boží. Amen

 

 

Poznámka :

Podle historické mapy ( viz výše, 2. rakouské voj. plánování, cca r.1850-52 a též i na mapě 3.  rak.voj.plán.), tak skutečně stála kaple nebo socha s křesťanským námětem, obsahem na náměstí v Brandýse n.L. Dnes je přítomna na nám. socha, která byla obnovena r.2012, přičemž nápis na ní hlásá, že :
Obnovení stalo se l.P. 1857 láskou a dobročinností obecenstva„.
 
Co bylo obnoveno, je neznámé, zda-li jiná socha, kaple č. 43 na místě zde stojící či něco jiného. Je možná též varianta, že kaple č.43 byla jen ve formě jakési venkovní niky třeba u kostela Obrácení sv. Pavla, nedaleko stojícího [1]. Skutečné místo tak zůstává nejisté.

 

kap_43_08

 

 

 

 

 

Reference :

[1] Společenství Molechet, Svatá cesta, http://www.molechet.palcat.cz/index.php/poute/svata-cesta