13. Hradčanská kaple (Hradčany v Praze, Hradčanská madona)

  • 13. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Matko Spasitele“
  • donátor kaple: J. Hertvík, hrabě Nostice
  • kaple ležela v katastrálním území Vysočany
  • přibližná/pravděpodobná poloha kaple: 50° 7′ 9″ N, 14° 30′ 54″ E.

kap_13_04

Pravděpodobný prostor – kaple č. 13

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  Socha P. M. zvané Hradčanská madona, či Madona kapucínská v chrámu na Loretánském náměstí na Hradčanech.

Zobrazení sv.Václava  :zachycuje sv. Václava, jak pohřbívá chudé.


Text mariánského cyklu

Matko Spasitele, kteráž bez porušení svého panenství porodila jsi nám zdávna žádaného Mesiáše Ježíše Krista, a která v svém drahém obrazu na Hradčanech k jednomu bohabojnému kapucínu zázračně jsi promluvila, prosím tebe skrze tvůj přešťastný porod: oroduj za mne, aby ten tvůj nejmilejší syn byl mým Spasitelem, tak jako jeho krev pro spasení mé na kříži vycezená, skrze mé hříchy, na mě zmařená nebyla, ale skutečně mne přivedla k tomu spasení, pro kteréž jest vylita. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, pro tu křesťanskou lásku, s kterou jsi mrtvá těla chudých křesťanů po křesťansky pochovati dával, a sám je k hrobu provázel, smiluj se také nad námi, a po smrti naší doprovoď duše naše do nebeského království. Amen.

 

 

Informace k úvaze :

KN_kaple č_13 a 14_Kmapa + ortho

… bude doplněno („S pomocí Boží“)