32. Rokycanská kaple (rokycanská Madona – gotický kostel P.M.)

  • 32. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Hvězdo Jitřní“
  • donátor kaple: Jaroslav, hrabě ze Šternberka, biskup litoměřický
  • kaple leží v katastrálním území Dřevčice u Brandýsa nad Labem.
  • souřadnice kaple: 50° 9′ 30″ N, 14° 36′ 29″ E.

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  Rokycanská madona z  gotického kostela Panny Marie

Zobrazení sv.Václava  :  v hlavní části obrazu spí dánský král Erik, ve snu se mu zjevuje Kristus a dává mu znamení, že s pomocí sv. Václava zvítězí nad nepřáteli.

 List_Tannerův spis_32 kaple_Rokycanská_n_1680

Tannerův spis (32.kaple, Rokycanská) 1.něm.vydání (1680)

 


Text mariánského cyklu kap_32_09

Hvězdo jitřní, nejjasnější Panno Maria, jejížto obraz v Rokycanech zůstávající, třikrát z ohně vyskočil. Skrze svatou radost duše tvé, kterouž jsi oplývala tehdáž, když tvůj nejmilejší syn na den velikonoční po svém radostném z mrtvých vstání tobě se ukázal u veliké slávě a tebe potěšil; poníženě prosím, vyžádej nám tu milost od Boha, ať s jeho pomocí povstanu z svých hříchů skrze svaté pokání a do nich se zase nevracuji, jako Kristus Pán umřev jednou, více neumírá. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.
 

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jehožto nevinnou smrt Kristus Pán ukřižovaný ukázav se Erikovi Dennemarskému, králi vyjeviti a jeho napomínání ráčil, aby tebe vzýval s tou nadějí že skrze tebe nad nepřáteli zvítězí a potom také takové jako ty mučedlnictví dosáhne, což se i stalo skutkem; poníženě prosím tebe, oroduj za nás a pomoz nám k tomu, ať zvítězíme nade všemi svými nepřáteli viditelnými i neviditelnými. Amen.

 

 

Poznámka :

Socha Madony rokycanské měla být v roce 1619 zničena kalvínisty, třikrát vhozena do pece, ale neshořela a sama se vrátila na původní místo. Stavebníkem kaple byl Jaroslav Ignác Holický ze Šternberka (+ 1709), kanovník pasovský, jmenovaný biskup klatovský, a od roku 1676 biskup litoměřický. V namalovaném znaku na kapli je šternberský erb – v modrém poli osmihrotá zlatá hvězda převýšená biskupskou mitrou a berlou.

 

V různých pramenech je kaple se svým pořadovým číslem 29 až 31 situovaná napravo od silnice, pod číslem 32 vlevo od silnice. Ve všech případech je uvedena jako existující.