8. Družecká kaple (Družice u Kladna, socha P.M.Družecké)

  • 8. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Matko Neporušená“
  • donátor kaple: Bernard, hrabě z Martinic

 

Zobrazení Matky Boží :  Socha P. M. Družecké, orámovaná hořícími srdci. Po skáze družeckého kostela zůstal zázračně neporučen jen oltář se sochou Panny Marie.

Zobrazení sv.Václava  :  výjev zachycuje sv. Václava, jak nechává odstraňovat modly a stavět křesťanské kostely.

List_Tannerův spis_8 kaple_Družecká_n_1680

Tannerův spis (8.kaple, Družická) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Matko neporušená Marie, jejížto obraz, kterýž jest ve Družci, neporušený zůstal v ohni, kterýmž shořel celý družecký kostel, a člověk, jenž s křivou přísahou klel se, aby zkameněl, hned na to místě v kámen se obrátil. Skrze tvé přečisté, svatému Josefu zasnoubení prosím tebe, vypros mi tu milost od Boha, k zahynutí duše mé nepálí se tělo mé ohněm chlípnosti. Ani mysl má do tak hluboké nevážnosti nevbrodí, aby se nad Pánem Bohem zapomenula. Nýbrž vyžádej mi tak horlivou lásku a vážnost boží, aby pokorné srdce mé ustavičně hořelo spasitelným ohněm božího milování. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž učiněn jsa českým knížetem, rušil jsi modlářství a křesťanskou víru otvíráním zavřených kostelů opravováním zbořených a stavěním nových, se vší snažností v Čechách jsi rozšiřoval. Vypros nám všem v Čechách tu milost u Boha, ať též v svaté víře katolické a dobrých skutcích setrváme a v kostelích slušnou počestnost zachováme až do smrti. Amen.

 

 

Poznámky :

Zobrazení kaplí č. 6 až 9 - Lichtensteinova mapa okolí Prahy (1850 až 62)

Zobrazení kaplí č. 6 až 9 – Lichtensteinova mapa okolí Prahy (1850 až 62)

Znázornění kaple č. 6 až 9 - mapa 2 . rakouského voj. plánování (1850 -52)

Znázornění kaple č. 6 až 9 – mapa 2 . rakouského voj. plánování (1850 -52)

 

Teprve porovnáním výše uvedených obou map vyplynulo, že ve vzdálenosti úseku mezi Balabenkou a potokem Rokytkou, jsou zaznamenány 3 a nikoliv 4 kaple (jak bylo mylně předpokládáno), i touto redukcí se (možná částečně) vysvětluje rozpor v číslování kaplí jak uvádí např [1].

 

Zdroje :

[1] KURANDA Miroslav: Z Prahy do Staré Boleslavi svatou cestou podél čtyřiačtyřiceti kapliček a svatováclavskou cestou ze Staré Boleslavi do Prahy, 1. vyd. Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: s.n., 2009. 121 s. ISBN 978-80-254-3648-6, str.50.