25. Hornojiřetínská kaple (Horní Jiřetín u Duchcova, socha Jiřetínské Madony)

  • 25. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Nádobo Výborné Pobožnosti“
  • donátor kaple: J. Bedřich, hrabě z Valdštejna
  • kaple leží v katastrálním území Vinoř
  • souřadnice kaple: 50° 8′ 29″ N, 14° 34′ 35″ E.

 

Zobrazení Matky Boží :  socha Jiřetínské Madony s Ježíškem  v náručí obklopená rozkvetlými keři

Zobrazení sv.Václava  :  další část ze svatováclavské legendy – sv. Václav jako kajícník, kráčející v zimě nocí sněhem bos a s ním bl. Podiven, zahřívající své nohy v jeho šlépějích

 List_Tannerův spis_25 kaple_Obergürgentálská_n_1680

Tannerův spis (25.kaple, Hornojiřetínská) 1.něm.vydání (1680)

kap_25_08

Kaple č. 25 – Hornojiřetínská (Obergürgentálská) kaple

Text mariánského cyklu

Nádobo výborné pobožnosti Panno Maria, jejížto obraz, ten, kterýž se v Obergürgentálu chová, od několika let pro mnohá dobrodiní, kteráž milostivý Pán Bůh na tvou, milosrdná matko, přímluvu ubohým lidem k tobě se důvěrně utíkajícím prokázati ráčil, vysoce vážen, ctěn a slavný učiněn jest; skrze tu srdečnou bolest, kterous měla když jsi viděla, jak tvého milého syna přibíjejí na kříž a jak hojná krev z jeho nesčíslných ran až na zem tekla; prosím tebe, rač mi přispěti k pomoci, když srdce mé nějakou ouzkostí neb žalostí jako hřeby raněno a proraženo bývá. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž pro čest boží nočním časem bosýma nohama také v té nejkrutější zimě navštěvoval jsi kostely, až jsi po sobě krvavé šlépěje nechával, na něž když došlapoval Podivín, tvůj nejvěrnější dvořenín, cítíval svých noh a celého těla zahření; oroduj za nás, ať nám Pán Bůh dá tvého svatého života šlápěji následovati a když ho budeme za něco prositi, ať modlitby naše vyslyšeti ráčí. Amen.

kaple_25_puvodni cesta_all

Trasa původní cesty – Via Sancta (před cca 1750, tj. stavbou císařské silnice)

Poznámka :

Kaple je dnes v dobrém stavu. Stojí proti vinořskému zámku ve slepé uličce, těsně za plotem rodinného domu.