44. Staroboleslavská kaple (zidealizovaný rodokmen sv.Václava k císaři Leopoldu I)

  • 44. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Královno Všech Svatých“
  • donátor kaple: Jiří Vojtěch Aster, boleslavský probošt
  • přibližná/pravděpodobná poloha kaple: 50° 11′ 16″ N, 14° 40′ 1″ E.

kap_44_17

Pravděpodobné místo – kaple č. 44 …. v okolí prostoru mostu

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  – – –

Zobrazení sv.Václava  : – – –

List_Tannerův spis_44 kaple_Staroboleslavská_n_1680

Tannerův spis (44.kaple, Staroboleslavská) 1.něm.vydání (1680)

Zasvěcena staroboleslavskému Palladiu. Je zde zachycen rodokmen sv. Ludmily a Bořivoje, rodina sv. Václava (12 císařů, 5 španělských králů, 13 francouzských králů, 15 polských králů, 3 angličtí králové, 4 skotští králové, 4 dánští králové a 4 švédští králové).


Text mariánského cyklu

Královna všech svatých nejdůstojnější Panno Maria, před jejímžto obrazem ve Vídni narodil se náš milostivý král a pán Leopold První, císař římský. Skrze tu radost, kterouž máš v nebi z toho, že jsi o tom dokonale jistá, že tvé slávy nikdy neubude a že ona se nikdy neskončí, prosím tebe rač oponovati nejslavnější Dům radouský., kterýž pro zachováník mnoho až posavad pracoval a podstoupil, aby jeho slávy z níž by pošla větší boží sláva, nikdy neubývalo. Přitom vyypros mi to, ať v nebi se všemi svatými tebe ctím a oslavuji na věky. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám : Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, z jehož rodu Leopold První císař římský s mnohými jinými císaři a se všemi téměř nynějšími křesťanskými králi a knížaty pošel, prosím tebe , rač rač jej a celý Dům rakouský, jakož i všecky jemu poddané krajiny z nebe opatrovati, abyvšichni poznali, že jsi mocný jeho a náš ochránce na nebi. Amen.

 

Poznámky :
 
Poutní cesta vedla přes Labe po dřevěném mostě pod zámkem Brandýs nad Labem [1] [2] [3].
V letech 1600-04 byl přebudován původní dřevěný na renesační kamenný most (stavitel  Ettore de Vaccani) [4].
Za Sedmileté války (1757) tento už kamenný most stržen ustupující rakouskou armádou, na původním místě už nikdy nebyl obnoven, ale postaven níže po proudu aby lépe navazoval na silnici vedoucí z náměstí a též pro přímý směr silnice od Staré Boleslavi.
 

Vogt, mědiryt, r. 1712

Vogt, mědiryt, r. 1712

 

Reference :

[1] http://www.30letavalka.eu/vypis.html?rok=1640#ryt-276
[2] http://www.castles.cz/zamek-brandys-nad-labem/galerie-obrazky-nakresy-historie.html (Merianova Topografie, 1640)
[3] http://www.antikvariatbretschneider.cz/shop/cechy-veduty/7397-brandys-nad-labem-vogt-mediryt-1712.html (Vogt, mědiryt, 1712)

[4] https://mapy.cz/s/33BQf