12. Horažďovická kaple (plastika z Lorety v Boru u Hor.)

  • 12. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Matko Stvořitele“
  • donátor kaple: F. Eusebius, hrabě z Pottingu
  • lokace : 50°7’5.790″N, 14°30’52.344″E

kap_12_21_02072013

Kaple č.12 – Horaždovská (Horažďovická)

Zobrazení Matky Boží : plastika P.M. z Lorety v Boru u Horažďovic

Zobrazení sv.Václava : zachycuje sv. Václava, jak lisuje víno.

List_Tannerův spis_12 kaple_Horažďovická_n_1680

Tannerův spis (12.kaple, Horažďovská) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Matko Stvořitele a předůstojná paní naše Maria, kteráž těm, kteříž tebe v tvém Horažďovském obraze náležitě ctí a tebe za pomoc prosí, dobročinnou matkou se ukazuješ. Poníženě prosím tebe, skrze to velké nepohodlí, kteréž jsi trpělivě snášela, když jsouc těhotná a přišedši do Betléma, nikdež hospody míti nemohla, ale do hovadského chléva jsi jíti musela. Vypros mi tu milost, ať trpělivě snáším nepohodlí tohoto na světě putování, a po mé smrti rač mou duši přijmouti do příbytku nebeského. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž z pouhé cti a lásky k velebné svátosti sám jsi na vinici pracoval, sám hrozny sbírával a víno z nich tlačíval, kteréž potom kněžím pro mši svatou jsi daroval, prosím tebe, rač nám skrze své mocné u Boha přímluvy vyprositi úrodu země a požehnání práci naší. Uděl nám při tom také vína duchovní radosti, ať žádný hřích nikdy nezarmucuje duší našich, zvlášť v hodinu smrti. Amen.

 

Informace k úvaze :

KN_kaple č_12_Kmapa + ortho

 

 

 

 

 

Bude doplněno
(„S pomocí Boží“)