28. Hradopražská kaple (chrám sv.Víta v Praze)

  • 28. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Věže Slonová“
  • donátor kaple: Václav Bílek z Bílenberka, pražský arcibiskup
  • kaple leží v katastrálním území Vinoř.
  • souřadnice kaple: 50° 9′ 6″ N, 14° 35′ 40″ E.

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  Panna Marie „Madona Ara Coeli“ které je kaple zasvěcená – podle originálu ve svatovítském pokladu

Zobrazení sv.Václava  : sv. Václav ve svátek sv. Kosmy a Damiána stoluje u svého bratra ve Staré Boleslavi

 List_Tannerův spis_28 kaple_Hradopražská_n_1680

Tannerův spis (28.kaple, Hradopražská) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Věže slonová, nejsvětější Panno Maria, jejížto obraz od svatého Lukáš malovaný v hlavním kostele Pražském za drahý poklad kostela toho se chová; skrze tu srdečnou bolest, kterous měla, když jsi viděla svého nejmilejšího syna na kříži umírati, prosím tebe, smiluj se nade mnou v poslední hodinu mého života a buď mi tehdáž nápomocna, aby má duše přemohouc všecka ďábelská pokušení, šťastně vyšla z tohoto smrtelného těla. Čehož k žádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

 


 

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave na něhož, když jsi ve svátek Kosmy a Damiána v Staré Boleslavi u bratra tvého stolil, spikše se hodovníci, třikrát povstali, chtíce tebe zamordovati; ale vždycky božskou mocí zdržáni jsou.; ty pak moha na koni, kteréhož ti jeden dobrý křesťan podával, ujeti, volil jsi pro Krista umříti; prosím tebe, vyžádej nám tu milost, ať raději chceme umříti nežli kterého těžkého hříchu se dopustiti. Amen.

 

 
 
 
kap_28_04

Hradopražská kaple č. 28 v pořadí

kap_28_03

Projekce rytiny z Tannerova spisu

Poznámka :

Kaplička byla „nalezena“ za bývalým vinořským cukrovarem, dnes víme, že je to bezpečně ona. Jistota pramení ze Stabilního katastru (1842)[3], viz níže fotografie.

Nacházela se na staré Svatováclavské cestě, vede zde rovněž NS Vinoř – Jenštejn.


Vinořský cukrovar byl založen r. 1870 [1].  Je též spolu s kaplí veden na mapě 3. rakouského voj.plánování [2], kde stojí vedle sebe při dnešní mladoboleslavské silnici.

 
 

 

Stabilní registr (1842) okolí kaple č.28

 

Reference :

[1] http://koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=5264
[2]http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?z_height=330&lang=cs&z_width=700&z_newwin=1&map_root=3vm&map_region=25&map_list=3953_2
[3] Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, http://archivnimapy.cuzk.cz/