23. Nezamyslická kaple (Madona nezamyslická)

  • 23. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Nádobo Duchovní“
  • donátor kaple: František, hrabě z Kolovratu
  • kaple leží v katastrálním území Vinoř.
  • souřadnice kaple: 50° 8′ 12″ N, 14° 33′ 59″ E.

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  Madona nezamyslická stojící na půlměsíci

Zobrazení sv.Václava  :  zachycuje sv. Václava, který se ujímá vlády nad Moravou po vyhnání Svatoboje

List_Tannerův spis_23 kaple_Nezamyslická_n_1680

Tannerův spis (23.kaple, Nezamyslická) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklukap_23_05

Nádobo duchovní a všech milostí božích plná Panno Maria, u jejížto obrazu v Nezamyslicích kacířští vojáci, když kostel loupili a oltáře sekali, zázračným způsobem dvakráte přestrašeni a potom spravedlivou boží pomstu trestáni byli; skrze tu srdečnou bolest, kterous měla, když jsi viděla, že tvůj milý syn přetěžký kříž na svých ramenách pro sebe z města nese a pod ním klesá; prosím tebe abys mi vyprosila trpělivost v mém každém kříži utrpení a protivenství, kteréhokoli Pán Bůh na mne dopustiti ráčí. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám : Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

 Svatý Václave, jenž prosvou dobrotivost Moravskou zemi (když pro vyobcování a vypovědění Svatoboje, jejího krále k dokonalému vyvrácení přijíti měla a k tobě právo k ní od císaře darováno bylo) milostivě jsi Pána Boha zastával, tak že dokud jsi živ byl na světě, dobrého pokoje života užívala; prosím tebe zastaň také duše naše při spravedlivém Božím soudu a chraň nás také nyní, aby nepřátelé naši ani na těle, ani na duši nemohli nám škoditi. Amen.

 

 

Poznámka :

Po proměření  vzdáleností přes GPS mezi kaplí č.21 (zastávka Praha-Kbely) a první následující dnes existující (do 800 m vzdálenosti) a porovnáním zejména s mapami 1. a hůře i 2. voj. rak. plánování, nelze vyloučit – že tato následující existující je kaple č. 22 (a ne kaple č.23 !). Což ovšem by znamenalo zkrácení vzdálenosti s následující kaplí, v každém případě došlo ke zrušení jedné z těchto kaplí (č. 21 až č.25).

 

 

Kaple č.20 až 25 _Kbely - Vinoř 1RVP

Kaple č.20 až 25 _Kbely – Vinoř 1RVP

 

Kaple č.21 až 25 _Kbely - Vinoř - vzdálenosti a azimuty GPS

Kaple č.21 až 25 _Kbely – Vinoř – vzdálenosti a azimuty GPS

 

Lokace kaple_22 a23_k

Lokace kaple č. 22 a 23