18. Chlumecká kaple (Chlum Svaté Máří, gotická soška sedící P.M. s Ježíškem)

  • 18. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Panno Dobrotivá“
  • donátor kaple: rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
  • kaple ležela v katastrálním území Kbely
  • přibližná/pravděpodobná poloha kaple: 50° 7′ 41″ N, 14° 32′ 30″ E.

kap_18_02_28082014

Pravděpodobné místo – kaple č. 18

Najdete nás na mapy.cz

 Zobrazení Matky Boží :  v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svaté Máří Magdaleny, nachází se zde gotická soška sedící Panny Marie s Ježíškem z období tzv. krásného slohu (kolem roku 1400)
Zobrazení sv.Václava  :  představovala ve svém vyobrazení sv. Václava jak ve špitále, který nechal zřídit u Šárecké brány, posluhuje nemocným, chudým, vdovám a sirotkům.

 List_Tannerův spis_18 kaple_Kulmenská_n_1680

Tannerův spis (18.kaple, Klumenská) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Panno dobrotivá a velmi lítostivá Maria, jejížto slavný obraz na hoře Kulmu více než před šesti sty lety zázračně uprostřed lískového houští nalezený, když byl jinam odnesen, zázračně zase na místo se navrátil, a potom nesčíslnými zázraky od Pána Boha slavný učiněn jest; skrze tu bolest, kterou jsi měla, když jsi svého nejmilejšího syna v dvanáctém roku jeho věku v Jeruzalémě ztratila a po tři dny bolestně hledala, prosím tebe, ostříhej mě, ať milosti Boží skrze smrtelný hřích nikdy neztratím; pakliby kdy přece ďábelská lest, nebo tělesná žádost mne o ni připravila, rač mi býti nápomocná, ať ji zase šťastně naleznu, a zachovám až do své smrti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž blízko brány Šárecké vzdělal jsi špitál, v němž jako i jinde chudým a nemocným, vdovám a sirotkům, dobře jsi činíval a přisluhovával, prosím tebe, smiluj se taky nad našimi bídami, rozpomeň se nad chudým a strastným lidem a vysvoboď nás ze všech časných a věčných úzkostí. Amen.

 

Poznámky :

Kaple stávala vpravo u letiště. Na mapách je v těchto místech zakreslená dokonce dvojice kaplí, sousedících v bezprostřední blízkosti. Není jisté, kterou z nich je míněna uvedená 18. kaplička Svaté cesty. Byla zrušena při budování letiště. (Kuranda) Místo pro vojenské letiště bylo vybráno cca v listopadu 1918 [1]a prvním provozem již v prosinci 1918, jež uvádí[2].

Pro porovnání lokace místa je použit výpis z katastrální mapy (podklad 1943) a dnešní mapový výpis okolí  (mapy.cz). Katastrální výpisy byl získány díky velké pomoci a pochopení ze strany Městské části Praha 19.  Děkujeme !

Kaple č_18_Kbely

Historická mapa – kaple č. 18 (kolem r. 1870)

výpis_katastrální mapa_1943_kaple č 18_k

Výpis z katastrální mapy (podklad 1943)

Lokace_kaple_18_k

Lokace kaple č. 18 dnes
(v možnostech mapy.cz)

 

Podobně vypadá lokace kaple č.18 v mapě bývalého pozemkového katastru 1928-78 (viz 2x foto níže), není jasné která z těchto dvou kaplí byla skutečná kaple náležející k Via Sancta. Dnes se zde nachází letiště Kbely.

Kaple č_18_býv_pozem_katastr_1928-78_Kbely Kaple č_18_býv_pozem_katastr_1928-78_ortho

 

Reference :

[1] cz Wikipédia, Letiště Praha-Kbely http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Praha-Kbely [2] internetové stránky, Historie letecké základny v Praze – Kbelích, http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5395