33. Římovská kaple (Římov u Českých Budějovic, Madona loretánská – poutní kaple)

  • 33. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Uzdravení Nemocných“
  • donátor kaple: hrabě Jan z Valdštejna
  • akaple leží v katastrálním území Dřevčice u Brandýsa nad Labem .
  • souřadnice kaple: 50° 9′ 38″ N, 14° 36′ 48″ E.

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  zasvěcena Madoně loretánské z Římova

Zobrazení sv.Václava  : zachycuje pád Drahomíry do pekel, když spílá vozkovi za to, že poklekl, když uslyšel zvonění k pozdvihování svátosti

 List_Tannerův spis_33 kaple_Římovská_n_1680

Tannerův spis (33.kaple, Římovská) 1.něm.vydání (1680)

 


Text mariánského cyklu kap_33_02-jpg

Uzdravení nemocných, nejmilostivější matko boží Maria, jejíhožto Římovského obrazu ukazuje se, že nemocné uzdravováváš, když oni tě za to důvěrně žádají; skrze  tu nesmírnou radost, kterou jsi měla, když tvůj nejmilejší syn s velkouslávou a velebností svou mocí na tebe vstoupil; prosím tebe, vyžádej mi tu milost od Boha, ať nyní s boží pomocí vystoupím z hlubiny svých těžkých hříchů a zlých návyklostí a potom k tobě božskou milostí a mocí vstoupím do nebe. Při tom odvrať ode mne všecky mé duchovní nemoci, ano i tělěsné, jestli je to k spasení duše mé. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám :  Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jehořto bezbožná matka Drahomíra, když její vozka, slyšev zvoněník pozdvihování velebné svátosti sesedna z koně poklekl, rozlobivší se velmi zlořečila a trestáním božím hned se propadla; prosím tebe skrze své orodování, vypleň z České země všeliké zlořečení, aby spravedlivý Pán Bůh pro ně přísně netrestal celého království. Amen.