41. Vartenská kaple (Warthe, nyní Bardo v Polsku, Madona Vartenská z kladské Varty)

  • 41. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Královno Mučedníků“
  • donátor kaple: F. Antonín Berka z Dubé
  • kaple leží v katastrálním území Brandýs nad Labem.
  • souřadnice kaple: 50° 10′ 44″ N, 14° 39′ 17″ E.

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží :  Madona vartenská z kladské Varty (Slezsko)

Zobrazení sv.Václava  :  sv. Václav, který v podobě bílého orla pomáhá vítězit v boji s Maďary Přemyslovi Otakarovi II

List_Tannerův spis_41 kaple_Vartenská_n_1680

Tannerův spis (41.kaple, Vartenská) 1.něm.vydání (1680)

 


Text mariánského cyklu kap_41_12

Královno mučedníků a panno všech lidí, nejtrpělivější Maria, kteráž v svém Vartenském obrazu, když nějaká těžká boží rána, zvláště od pohanů, Tatarů a kacířů na Čechy přijíti měla,  z politování lidské bídy jako milostivá matka často jsi patrně slzy vylévala a od dávných časů Varta neb Obrana České země nazvána jsi byla. Skrze tu radost, kterouž máš v nebi z toho, že vůle nejvyšší velebnosti božské jest jedna s tvou vůlí a cožkoli ty chceš, k tomu hned Trojice boží milostivě přivolati ráčí. Prosím tebe, vyžádej mi tu milost od Boha a opravdově a s velkou zkroušeností oplakávám své hříchy a napotom více než štíra a hada jich se varuji.  Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám : Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, vejvodo České země, jenž jsi často Čechům, ukazav se jim v povětří v bitvách pomáhal jako léta dvanáctistého, když Jaroslav Berka na tvém kopí držel roztaženou kohouhev svatého Vojtěcha pomohl jsi Čechům k velikému vítězství. Prosím tebe, pomáhej i nyní Českému království, zažeň jeho nepřátely a pomoz k potěšitelnému pokoji. Amen.