30.Svatojakubská kaple (Staré Město – Praha, P.M. Pieta u sv.Jakuba v Praze)

  • 30. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Archo Úmluvy“
  • donátor kaple: F. Oldřich Kinský

Najdete nás na mapy.cz

Zobrazení Matky Boží : Panna Marie jako Pieta z kláštera minoritů na Starém Městě pražském u sv. Jakuba, (připomínanou již k roku 1400)

Zobrazení sv.Václava  :  stěžejní scéně svatováclavského cyklu, zavraždění knížete, svírajícího kruh klepadla u dveří kostela sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi

 List_Tannerův spis_30 kaple_Svatojakubská_n_1680

Tannerův spis (30.kaple, Svatojakubská) 1.něm.vydání (1680)


Text mariánského cyklu

Archo úmluvy, nejmilostivější matko Maria, jejížto předivná a přemnohá dobrodiní při tvém veleslavném obrazu v kostele svatého Jakuba v Starém Městě pražském lidu prokázaná, velmi mnohými obětmi na památku prokázaných milostí v kostele zavěšenými se dokazují; skrze tu srdečnou bolest, kterous měla, když jsi svého nejmilejšího syna z kříže sňatého na svůj klín vzala, jeho ran se dotýkala, krev jeho slzami z jeho tváří smývala a šátkem stírala; prosím tebe, přijmi v svou mateřskou ochranu mou bídnou duši, když vyjde z mého těla v hodinu smrti. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž od bratra svého u dveří kostela svatých Kosmy a Damiána po jitřní raněn jsi byl a když on leknutím upustil meč z ruky, ty jsi mu ho zase s políbením podal, po čemž však přece od něho a od služebníků jeho zamordován jsi byl. Prosíme tebe, vyžádej nám tu milost od Boha, ať viníkům svým tak opravdově odpouštíme viny, jako žádáme, aby nám Pán Bůh naše viny odpustil. Amen.

 
 
Poznámka :
Donátorem kaple byl František Oldřich Kinský, prezident nad apelacemi v letech 1667 až 1683. V erbu na horní části kaple je červený štít s vyčnívajícími třemi vlčími zuby.
Z existujících map není známé přesné místo, zřejmě stála ve svahu nad silnicí, obrácená JZ nebo J směrem.