26. Pakenská kaple (Nová Paka, socha P.M.)

  • 26. v pořadí
  • zasvěcená invokací litanie: „Růže Tajemná“
  • donátor kaple: hrabě Jáchym Slavata
  • kaple leží v katastrálním území Vinoř.
  • souřadnice kaple: 50° 8′ 41″ N, 14° 34′ 49″ E.

Najdete nás na mapy.cz

„Rosa mystica“ … jediný zachovaný, zřejmě původní text. Podle litánie loretánské oslovení Matky Boží je věnováno vzývání a oslovení „Růže tajemná“ …

Litánie zasvěcená zvolání "Růže tajemná"

„Rosa mystica“

 

 

 

 

 

Zobrazení Matky Boží :  vyobrazení sochy P. M., kterou podle legendy ze 13. století nalezl horník v dole a umístil ji zprvu v dutině stromu a později vystavěl kapli

Zobrazení sv.Václava  :  sv. Václav odmítá otrávený nápoj, který mu podává jeho matka kněžna Drahomíra

 List_Tannerův spis_26 kaple_Pakenská_n_1680

Tannerův spis (26.kaple, Pakenská) 1.něm.vydání (1680)

kaple_26_01


Text mariánského cyklu

Růže tajemná a přemilá matko naše Panno Maria, jejížto obraz se ctí na Pakách, před čtyřmi sty a šedesáti lety v stříbrných dolích nalezený, proti rozličným neduhům a zvláště proti padoucí nemoci jest za lékařství; skrze tu bolest, kterous měla když tvůj nejmilejší syn maje umříti, svatého Jana tobě a tebe svatému Janu poroučel; prosím tebe, poroučej mne svému nejmilejšímu synu ve všech mých jak duchovních, tak tělesných potřebách a zvláště v hodinu smrti mé. Čehož k vyžádání a k tvé cti říkám: Zdrávas Maria.

Text svatováclavského cyklu

Svatý Václave, jenž bezbožné matce své Drahomíře, když ti jedem smíšeného nápoje podávala, vnuknutím božím řekl jsi: že sice ještě ne, ale brzo po tom skrze ni máš z tohoto světa sjíti. Po čemž ona Boleslava, tvého bratra na tebe popudila; prosíme tebe, vyžádej nám tu spasitelnou bázeň od Boha, ať se bojíme každého, zvláště těžkého hříchu více, nežli jedu, aby duše naše nebyla otrávena, ale setrvala v milosti boží, jenž jest život její. Amen.

 

 

Poznámka :
Kaplička je zachovalá a stojí u hřbitova na náměstí ve Vinoři.