Madona svatohorská

 [1]

A též – „Mnohé milosti v tomto chrámu na přímluvu Panny Marie v tomto chrámu dosažené :„[2]

Zdroj :

[1] Svatá Hora, Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, 2003, publikace č.924, str.6-9, 18

[2] Horčice, Historické popsání milostného obrazu a poutnického chrámu blahoslavené Panny Marie ve Staré Boleslavi s přidanými modlitbami ranními ke mši svaté, Praha, Knížecí arcibiskupská tiskárna, 1837, str.114-118