Madona údlická (Eitlitz)

Údlice (německyEidlitz, Udelicz) jsou obec v Ústeckém kraji v okrese Chomutov. [1]
 Římskokatolický kostel zasvěcený Povýšení svatého Kříže v Údlicích s cennou gotickou sochou Madony z období kolem roku 1410 [2].[1] www stránky wikipédia, obec Údlice, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Adlice

[2]  KOUBEK, Tomáš. Románské kostely Čech. Praha: Nakladatelství Brána, 2014. 360 s. ISBN 978-80-7243-683-5. Kapitola Kostel Povýšení sv. Kříže – Údlice, s. 282–285.