Kaple č. 22, Litomyšlská

Jedná se o pravděpodobné místo.Není zatím jasné, zda-li tato kaple existovala v dlouhém úseku (cca 800 m) za kaplí č.21 (žel.zastávka Kbely) nebo jedná-li se o dnes existující kapli ozn. jako kaple č.23 (pravděpodobnější varianta)

 

Srpen 2013 :