Kaple č. 34, Svatohorská kaple (Svatá Hora u Příbramě)

Jedná se o pravděpodobné místo.

Srpen 2013 :