Madona z Květnova u Chomutova

HISTORIE KVĚTNOVA

Článek pro vás připravil P.Mgr. Miroslav Dvouletý. Publikováno v Květnov [2]

O původu kostela[1][3] na Květnově[4] nejsou doklady. Jen pověst vypráví o malém pasáčkovi, který při shánění dobytka zaklel a nějaký hlas z křoví jej napomenul. Když křoví rozhrnul, našel tam malou sošku Panny Marie.

Donesl si ji domů a schoval ve své truhle. Soška však do rána zmizela a druhý den ji našel opět v křoví. To se několikrát opakovalo. Když se to lidé ze vsi dověděli, rozhodli se postavit ve vesnici pro sošku kapličku. Ale i dovezený stavební materiál přes noc zmizel a ráno našli vše na místě, kde pasáček našel sošku. Kapli tedy postavili tam. To se prý stalo v roce 1342. Roku 1592 je o kapličce již ověřená zpráva – Adam z Lobkovic a jeho zbožná manželka Margareta darovali kapli mešní roucho, na němž bylo vyšito jméno a znaky dárců a letopočet. Postupnými úpravami a rozšiřováním kaple vznikl kostel tak jak ho známe dnes. Na rozšiřování kostela se podíleli zejména významní lidé tehdejší doby, ale i lidé obyčejní, kteří byli na místní dominantu patřičně pyšní. V 16. století, kdy se v kostele konala první bohoslužba a došlo zde k zázraku znovunabytí zraku u jednoho slepce, stal se kostel Panny Marie v Květnově poutním místem.


[1] Kostel Navštívení Panny Marie (Květnov), https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nav%C5%A1t%C3%ADven%C3%AD_Panny_Marie_(Kv%C4%9Btnov)
[2] Květnov, poutní místo, http://www.kvetnov-quinau.cz/
[3] Květnov (Quinau), http://miracula.cz/kvetnov.html
[4] Květnov: Perla Krušnohoří, http://www.christnet.eu/clanky/6013/kvetnov_perla_krusnohori.url

Via Sancta_logo
Ikonka_Palladium